Ok, här ska vi nu försöka att återge det arbete i blod, svett och tårar,

som pågår eller kommer att läggas på våra projekt:

Locost

"Speed 2004"

Vi, det är två kollegor som efter moget övervägande nu har satt planen i verket att bygga en varsin roadster.

Välkommen till oss